ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.25 USD 3.8 CHF 3.86 GBP 4.72
previous arrow
next arrow
Slider

Kredyty


Oprocentowanie kredytów dla klientów instytucjonalnych

Kredyty obrotowe na działalność gospodarczą i rolniczą:
 (możliwość negocjacji oprocentowania przy kredytach od kwoty 25.000,00 zł)

NazwaOprocentowanie stałe/zmienneOprocentowanie
Nazwa:
kredyty w rachunku bieżącym
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M + 8,00 p.p.
Nazwa:
kredyt obrotowy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M + 6,00 p.p.
Nazwa:
kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej z terminem spłaty do 12 m-cy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
8,80%
Nazwa:
kredyt inwestycyjny
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M + 6,00 p.p.
Nazwa:
kredyt unijny SGB
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M + 5,00 p.p.
Nazwa:
kredyt z dopłatą ARiMR do oprocentowania
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
na warunkach ARiMR

 

 

Kredyty dla samorządów terytorialnych:

NazwaOprocentowanie stałe/zmienneOprocentowanie
Nazwa:
kredyty w rachunku bieżącym
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M lub WIBOR 1M + marża banku ustalona w wyniku negocjacji (nie mniejsza niż 0,50 p.p.)
Nazwa:
kredyt obrotowy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M lub WIBOR 1M + marża banku ustalona w wyniku negocjacji (nie mniejsza niż 0,50 p.p.)
Nazwa:
kredyt inwestycyjny
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M lub WIBOR 1M + marża banku ustalona w wyniku negocjacji (nie mniejsza niż 0,50 p.p.)

 

 

Oprocentowanie Kredytów dla osób fizycznych

 

NazwaOprocentowanie stałe/zmienneOprocentowanie
Nazwa:
kredyty odnawialny w ROR
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 12M + 8,50 p.p.
Nazwa:
kredyt gotówkowy z terminem spłaty do 12 m-cy włącznie
Oprocentowanie stałe/zmienne:
stałe
Oprocentowanie:
9,50 %
Nazwa:
kredyt gotówkowy z terminem spłaty powyżej 12 m-cy do 36 m-cy włącznie
Oprocentowanie stałe/zmienne:
stałe
Oprocentowanie:
10,00 %
Nazwa:
kredyt gotówkowy z terminem spłaty powyżej 36 m-cy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 12M + 8,00 p.p.
Nazwa:
kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie na dowolny cel
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M + 4,00 p.p.
Nazwa:
kredyt z dotacją WFOŚiGW w Łodzi
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M + 4,5 p.p.
Nazwa:
kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie na cele mieszkaniowe
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M + 4,00 p.p.

 

 

 

  1. W przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 1M oprocentowanie ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przeciku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego miesiąc kalendarzowego.
  2. W przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 3M oprocentowanie ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym, poprzedzającym kwartał naliczania odsetek; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego kwartału kalendarzowego.
  3. W przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 12M oprocentowanie ustala się z dokładnościa do dwóch miejsc po przecinku, jako śroednia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania odsetek; oprocenotwanie kredytu ulega zmianie z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.