ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.55 USD 3.8 CHF 4.13 GBP 5.22
Slider

Zebrania Grup Członkowskich 2021r.

8 marca 2021

Zarząd Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli zgodnie z § 19 Statutu LBS zawiadamia, że w dniu 16 marca 2021r. odbędą się ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH  Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli, zgodnie z załączonym Harmonogramem.

Porządek obrad:

______________

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zabrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
  4. Przedstawienie Regulaminu Działania Grup Członkowskich.
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 rok.
  6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej LBS za 2020 rok.
  7. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.
  8. Dyskusja
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.

                                                            

Serdecznie zapraszamy

 Z A R Z Ą D

Ludowego Banku Spółdzielczego

w Zduńskiej Woli

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich