ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.54 USD 3.77 CHF 4.15 GBP 5.29
previous arrow
next arrow
Slider

Klienci biznesowi - Kredyty


Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach określonych w umowie o kredyt. Maksymalny okres kredytowania do 5 lat.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Udzielany osobom prowadzącym gospodarstwo rolne o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadającym w Banku rachunek bieżący. Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt, górnej granicy kredytowania. Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu.

Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym

Udzielany na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego. Maksymalna wysokość kredytu – do 100% wartości przedsięwzięcia. Maksymalny okres kredytowania – 5 lat.

Wniosek o kredyt

Załączniki do wniosku

Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest w oparciu o dokumenty dostarczone przez kredytobiorcę dotyczące stanu finansowego i sytuacji gospodarczej.