ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.33 USD 4.01 CHF 4.54 GBP 5.07
blik
EKO www v1
Plac_bezdotykowo
Banner_1_1400_400
SuperKredyt_slider
Bezpieczenstwo_1
PRP_ZUS_1400_400
MojDom_slider
Realizuj_marzenia
Dobry_plon1
BLIK_na_telefon
kredyt płynnościowy SGB_1600x650
previous arrow
next arrow

Klienci biznesowi - Kredyty


Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach określonych w umowie o kredyt. Maksymalny okres kredytowania do 5 lat.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Udzielany osobom prowadzącym gospodarstwo rolne o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadającym w Banku rachunek bieżący. Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt, górnej granicy kredytowania. Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu.

Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym

Udzielany na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego. Maksymalna wysokość kredytu – do 100% wartości przedsięwzięcia. Maksymalny okres kredytowania – 5 lat.

Wniosek o kredyt

Załączniki do wniosku

Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest w oparciu o dokumenty dostarczone przez kredytobiorcę dotyczące stanu finansowego i sytuacji gospodarczej.