ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.26 USD 3.91 CHF 4.31 GBP 4.97
blik
EKO www v1
Plac_bezdotykowo
Banner_1_1400_400
SuperKredyt_slider
Bezpieczenstwo_1
PRP_ZUS_1400_400
MojDom_slider
Realizuj_marzenia
Dobry_plon1
BLIK_na_telefon
kredyt płynnościowy SGB_1600x650
kdk_1
kno_1
kowr_1
previous arrow
next arrow

Klienci indywidualni - Kredyty


Kredyt gotówkowy

Może być udzielony osobie fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnej, która uzyskuje stałe dochody miesięczne. Maksymalny okres kredytowania – 8 lat. Raty kredytu malejące, przy czym raty kapitałowe stałe, a odsetki naliczane są w okresach miesięcznych od kwoty kredytu pozostałej do spłaty.

Wniosek o kredyt

Załączniki do wniosku

Sprawdź przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego

Kredyt odnawialny w ROR

Na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla posiadaczy ROR na finansowanie ich bieżących potrzeb. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, że odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności umowy kredytu. Okres kredytowania – 5 lat, z możliwością odnowienia na kolejny okres, po dokonaniu oceny zdolności kredytowej Klienta.

Wniosek o kredyt odnawialny – limit

Załączniki do wniosku

Sprawdź przykład reprezentatywny dla kredytu odnawialnego w ROR

Kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe

Może być udzielony osobie fizycznej, o pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskuje stałe miesięczne dochody. Przeznaczony na indywidualne budownictwo mieszkaniowe, remont budynków mieszkalnych oraz zakup budynków lub lokali mieszkalnych. Maksymalny okres kredytowania 30 lat. Minimalna kwota kredytu wynosi 20.000,00 zł, a maksymalna wynosi 100-krotność miesięcznego dochodu netto, jednak nie więcej niż 1.000.000,00 zł.

Kredyt hipoteczny na dowolny cel

Może być udzielony osobie fizycznej, o pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskuje stałe miesięczne dochody. Przeznaczony na własne potrzeby konsumpcyjne. Maksymalny okres kredytowania 15 lat. Minimalna kwota kredytu wynosi 20.000,00 zł, a maksymalna wynosi 50-krotność miesięcznego dochodu netto, jednak nie więcej niż 255.550,00 zł, bez konieczności udokumentowania przeznaczenia środków.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia oraz terminu regulowania raty kredytowej.