ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.27 USD 3.87 CHF 3.99 GBP 5.07
previous arrow
next arrow
Slider

Klienci indywidualni - Kredyty


Kredyt gotówkowy

Może być udzielony osobie fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnej, która uzyskuje stałe dochody miesięczne. Maksymalny okres kredytowania – 5 lat. Raty kredytu malejące, przy czym raty kapitałowe stałe, a odsetki naliczane są w okresach miesięcznych od kwoty kredytu pozostałej do spłaty.

Sprawdź przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego

 

Kredyt odnawialny w ROR

Na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla posiadaczy ROR na finansowanie ich bieżących potrzeb. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, że odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności umowy kredytu. Okres kredytowania – 5 lat, z możliwością odnowienia na kolejny okres, po dokonaniu oceny zdolności kredytowej Klienta.

Sprawdź przykład reprezentatywny dla kredytu odnawialnego w ROR

 

Kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe

Może być udzielony osobie fizycznej, o pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskuje stałe miesięczne dochody. Przeznaczony na indywidualne budownictwo mieszkaniowe, remont budynków mieszkalnych oraz zakup budynków lub lokali mieszkalnych. Maksymalny okres kredytowania 20 lat. Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł, a maksymalna wynosi 50-krotność miesięcznego dochodu netto, jednak nie więcej niż 300.000,00 zł.

 

Kredyt hipoteczny na dowolny cel

Może być udzielony osobie fizycznej, o pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskuje stałe miesięczne dochody. Przeznaczony na własne potrzeby konsumpcyjne. Maksymalny okres kredytowania 10 lat. Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł, a maksymalna wynosi 15-krotność miesięcznego dochodu netto, jednak nie więcej niż 80.000,00 zł, bez konieczności udokumentowania przeznaczenia środków.

 

Kredyt z dotacją z WFOŚiGW w Łodzi

  • Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych,
  • wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych,
  • realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • zgodnie z obowiązującymi programami priorytetowymi dostępnymi na stronie Funduszu.

 

 

Ostateczne warunki kredytowania uzaleznione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchoienia oraz terminu regulowania raty kredytowej.