ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.34 USD 4.01 CHF 4.48 GBP 5.14
blik
EKO www v1
Plac_bezdotykowo
Banner_1_1400_400
SuperKredyt_slider
Bezpieczenstwo_1
PRP_ZUS_1400_400
MojDom_slider
Realizuj_marzenia
Dobry_plon1
BLIK_na_telefon
kredyt płynnościowy SGB_1600x650
kdk_1
kno_1
kowr_1
previous arrow
next arrow

Historia banku


Początki spółdzielczości bankowej w Zduńskiej Woli wiążą się z rokiem 1900, kiedy to zaczął funkcjonować Bank Ludowy. W okresie międzywojennym w 1930 roku instytucja ta przyjęła nazwę: Ludowy Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli. Teren, na którym działała spółdzielnia był bardzo szeroki, w skład którego wchodziło miasto i gmina Zduńska Wola, Zapolice, Wojsławice, Męka, Pruszków, Bałucz, Wola Wężykowa oraz Sędziejowice Począwszy od 1935r. Bank Ludowy został członkiem Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych Rzeczpospolitej Polskiej.

Współczesna historia placówki bankowej w Zduńskiej Woli sięga 1947r. Wtedy to miało miejsce pierwsze powojenne zebranie Walnego Zgromadzenia członków Banku Ludowego. W 1948r bank w Zduńskiej Woli przyjął nazwę: Bank Ludowy Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli. W skład pierwszego powojennego Zarządu weszli: Wojciech Banaś jako Przewodniczący oraz członkowie: Wiktor Skwarski i Władysław Kisielewicz. Radzie Nadzorczej przewodniczył Stefan Grabski. W 1950r., w wyniku decyzji politycznej, Bank Ludowy w Zduńskiej Woli został przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą. Ta nowa instytucja pozbawiona została cech samorządności i zredukowana do roli agendy państwowego Banku Rolnego.

Ważne zmiany w organizacji banku w Zduńskiej Woli zaszły w 1956r. W wyniku „odwilży” politycznej doszło do przywrócenia samodzielności i samorządności działania „Kasy Spółdzielczej”, bo taką nazwę nosiła ówczesna zduńskowolska spółdzielnia. W 1960r. zmieniony został Statut Kasy Spółdzielczej i na jego podstawie utworzona została nowa nazwa banku: Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa Bank Ludowy w Zduńskiej Woli.

Pewne zmiany nastąpiły w 1974r., kiedy to Bank Ludowy SOP w Zduńskiej Woli zmienił nazwę na Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli. W wyniku reformy administracyjnej kraju, w 1975r. teren działalności Banku Spółdzielczego został ograniczony do miasta i gminy Zduńska Wola. W tym samym roku powstał także państwowo-spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej, który aż do 1989r. kształtował historię naszej placówki. BGŻ stanowił centralę organizacyjną, finansową oraz rewizyjną dla banków spółdzielczych.

Bardzo istotna zmiana nastąpiła w 1981r., kiedy to oddano do użytku nową, funkcjonalną siedzibę przy ul. Dąbrowskiego, co znacznie polepszyło warunki pracy załogi placówki oraz usprawniło obsługę klientów. Zasadnicza zmiana w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej nastąpiła po transformacji ustrojowej w 1989r., w wyniku czego Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli pozostał w strukturach BGŻ do czerwca 1995r. Dnia 26 września 1995r. Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli podpisał umowę zrzeszenia z GBW S.A. w Poznaniu, gdzie wraz z innymi zrzeszonymi bankami spółdzielczymi tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową.

1-go października 2000r. Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli, jako bank przejmujący, przyłączył Bank Spółdzielczy w Widawie, co umożliwiło osiągnięcie progu kapitałowego wyznaczonego bankom spółdzielczym przez NBP.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli, w dniu 21 czerwca 2001r. wracając do „korzeni”, zmienia nazwę banku na Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli.

Obecnie bank specjalizuje się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Oferta banku jest ciągle poszerzana i dostosowywana do bieżących potrzeb i oczekiwań klientów.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia LBS w Zduńskiej Woli stał się nowoczesną, dobrze zorganizowaną i sprawnie zarządzaną strukturą. Klienci mogą realizować wypłaty w bankomatach, obsługiwać konta poprzez Internet oraz home banking, otrzymywać w formie SMS-ów informacje o stanie swoich kont.

Bank osiąga dobre wyniki finansowe, systematycznie rozwija swoją działalność, a obecnie posiada 7 placówek, gdzie pracuje 32 pracowników. Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli służy pomocą finansową wielu instytucjom i organizacjom, współfinansuje także wiele przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego.