ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.47 USD 3.98 CHF 4.2 GBP 4.96
Slider

Władze banku


Zarząd Banku

1. Agnieszka Frank
   Prezes Zarządu
2. Łukasz Smyk
   Wiceprezes Zarządu
3. Jolanta Pokorska    Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

1.  Ireneusz Latus
   Przewodniczący Rady
2.  Krzysztof Nowak
   Z-ca Przewodniczącego Rady
3.  Zdzisław Jankowiak    Sekretarz Rady
4. Paweł Sadowski
   Członek Rady
5. Barbara Karasińska
   Członek Rady
6.
Krzysztof Graczyk

   Członek Rady
7.
Mieczysław Skrzypczyński

   Członek Rady
8. Zenon Kowalski
   Członek Rady

Komitet Audytu

1. Paweł Sadowski    Przewodniczący  Komitetu Audytu
2. Krzysztof Graczyk
   Członek Komitetu Audytu
3. Mieczysław Skrzypczyński
   Członek Komitetu Audytu

Stan członków na 31-12-2019r. wynosił 1610 osób.
Udział członkowski wynosi 150 zł.