ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.34 USD 4.01 CHF 4.48 GBP 5.14
blik
EKO www v1
Plac_bezdotykowo
Banner_1_1400_400
SuperKredyt_slider
Bezpieczenstwo_1
PRP_ZUS_1400_400
MojDom_slider
Realizuj_marzenia
Dobry_plon1
BLIK_na_telefon
kredyt płynnościowy SGB_1600x650
kdk_1
kno_1
kowr_1
previous arrow
next arrow

Klienci biznesowi - Rachunki


Rachunek bieżący i pomocniczy

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Rachunek pomocniczy służy do dokonywania przez posiadacza rachunku innych niż bieżące rozliczeń pieniężnych lub generowania środków
z przeznaczeniem na ściśle określony cel, jak również przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń.
Przeznaczony jest dla:

 • Osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
 • Organizacji społecznych, politycznych, zawodowych,
 • Fundacji stowarzyszeń,
 • Jednostek i zakładów budżetowych,
 • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osiągających dochody
  z najmu lub dzierżawy,
 • Wspólnot mieszkaniowych,
 • Osób tworzących komitety czynów społecznych, Rady Rodziców
 • Rolników.

Rachunek bieżący i pomocniczy to:

 • Kompleksowa obsługa finansowa,
 • Możliwość wpłat i wypłat gotówki w kasach Banku na każde żądanie
 • Swobodne dysponowanie środkami
 • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
 • Obsługa transakcji w obrocie zagranicznym
 • Lokaty z nadwyżek środków na rachunku bieżącym
 • Karty płatnicze VISA BUSINESS
 • Karty bankomatowe
 • Sprawne i szybkie rozrachunki z kontrahentami.

Otwarcie rachunku następuje po podpisaniu przez Posiadacza rachunku umowy oraz karty wzorów podpisów po przedłożeniu odpowiednich dokumentów stosownych do statusu prawnego.

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych