ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.54 USD 3.77 CHF 4.15 GBP 5.29
previous arrow
next arrow
Slider

Klienci biznesowi - Rachunki


Rachunek bieżący i pomocniczy

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Rachunek pomocniczy służy do dokonywania przez posiadacza rachunku innych niż bieżące rozliczeń pieniężnych lub generowania środków
z przeznaczeniem na ściśle określony cel, jak również przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń.
Przeznaczony jest dla:

 • Osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
 • Organizacji społecznych, politycznych, zawodowych,
 • Fundacji stowarzyszeń,
 • Jednostek i zakładów budżetowych,
 • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osiągających dochody
  z najmu lub dzierżawy,
 • Wspólnot mieszkaniowych,
 • Osób tworzących komitety czynów społecznych, Rady Rodziców
 • Rolników.

Rachunek bieżący i pomocniczy to:

 • Kompleksowa obsługa finansowa,
 • Możliwość wpłat i wypłat gotówki w kasach Banku na każde żądanie
 • Swobodne dysponowanie środkami
 • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
 • Obsługa transakcji w obrocie zagranicznym
 • Lokaty z nadwyżek środków na rachunku bieżącym
 • Karty płatnicze VISA BUSINESS
 • Karty bankomatowe
 • Sprawne i szybkie rozrachunki z kontrahentami.

Otwarcie rachunku następuje po podpisaniu przez Posiadacza rachunku umowy oraz karty wzorów podpisów po przedłożeniu odpowiednich dokumentów stosownych do statusu prawnego.