ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.55 USD 3.8 CHF 4.13 GBP 5.22
Slider

Zasady Polityki Informacyjnej


 1. Ogólne Zasady Dotyczące Polityki Informacyjnej Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli w kontaktach z Klientami i Udziałowcami Czytaj pełny tekst
 2. Zasady Polityki Informacyjnej w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli oraz informacje podlegające ujawnieniu dostępne są w Centrali Banku w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 31 (Sekretariat).
  Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli
  Sprawozdanie finansowe za rok 2019:

  1. BILANS BANKU
   Link do dokumentu 3.1
  2. POZYCJE POZABILANSOWE
   Link do dokumentu 3.2
  3. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT BANKU
   Link do dokumentu 3.3

Zarząd Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli