ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.6 USD 3.95 CHF 4.31 GBP 5.44
4_PORY_700_x_200
KREDYT_OBROTOWY_700x200
blik
EKO www v1
Plac_bezdotykowo
Banner_1_1400_400
SuperKredyt_slider
Bezpieczenstwo_1
PRP_ZUS_1400_400
MojDom_slider
previous arrow
next arrow

Zasady Polityki Informacyjnej


 1. Ogólne Zasady Dotyczące Polityki Informacyjnej Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli w kontaktach z Klientami i Udziałowcami Czytaj pełny tekst
 2. Zasady Polityki Informacyjnej w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli oraz informacje podlegające ujawnieniu dostępne są w Centrali Banku w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 31 (Sekretariat).Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli
 3. Sprawozdanie finansowe za rok 2020:
  1. BILANS BANKU
   Link do dokumentu 3.1
  2. POZYCJE POZABILANSOWE
   Link do dokumentu 3.2
  3. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT BANKU
   Link do dokumentu 3.3

Zarząd Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli