ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.44 USD 3.92 CHF 4.09 GBP 4.96
Slider

Zasady Polityki Informacyjnej


 1. Ogólne Zasady Dotyczące Polityki Informacyjnej Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli w kontaktach z Klientami i Udziałowcami Czytaj pełny tekst
 2. Zasady Polityki Informacyjnej w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli oraz informacje podlegające ujawnieniu dostępne są w Centrali Banku w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 31 (Sekretariat).
  Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli
  Sprawozdanie finansowe za rok 2018:

  1. BILANS BANKU
   Link do Dokumentu 3.1
  2. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT BANKU
   Link do dokumentu 3.2
  3. ZESTAWIENIE ZMIAN w KAPITALE WŁASNYM
   Link do dokumentu 3.3
  4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
   Link do dokumentu 3.4
  5. INFORMACJA DODATKOWA
   Link do dokumentu 3.5
  6. OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
   Link do Dokumentu 3.6

Zarząd Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli