ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.33 USD 4.02 CHF 4.59 GBP 5.05
blik
EKO www v1
Plac_bezdotykowo
Banner_1_1400_400
SuperKredyt_slider
Bezpieczenstwo_1
PRP_ZUS_1400_400
MojDom_slider
Realizuj_marzenia
Dobry_plon1
BLIK_na_telefon
kredyt płynnościowy SGB_1600x650
previous arrow
next arrow

Kredyty


Oprocentowanie kredytów dla klientów instytucjonalnych

Kredyty obrotowe na działalność gospodarczą i rolniczą:
 (możliwość negocjacji oprocentowania przy kredytach od kwoty 30 000,00 zł)

NazwaOprocentowanie stałe/zmienneOprocentowanie
Nazwa:
kredyty w rachunku bieżącym
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M +marża 8,00 p.p.
Nazwa:
kredyt obrotowy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M + marża od 5,5 do 6,5 p.p.
Nazwa:
kredyt inwestycyjny
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M + marża od 5,0 do 6,0 p.p.
Nazwa:
kredyt unijny SGB
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M + marża od 4,0 do 5,0 p.p.
Nazwa:
kredyt z dopłatą ARiMR do oprocentowania
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
na warunkach ARiMR
Nazwa:
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Oprocentowanie:

Kredyty dla samorządów terytorialnych

NazwaOprocentowanie stałe/zmienneOprocentowanie
Nazwa:
kredyt
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M lub WIBOR 1M + marża banku ustalona w wyniku negocjacji
Nazwa:
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Oprocentowanie:

Oprocentowanie Kredytów dla osób fizycznych

NazwaOprocentowanie stałe/zmienneOprocentowanie
Nazwa:
kredyty odnawialny w ROR dla umów zawartych do 31-08-2019r
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 12M +marża 8,0 p.p.
Nazwa:
kredyty odnawialny w ROR dla umów zawartych od 01-09-2019r.
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 12M + marża 4,63 p.p.
Nazwa:
kredyt gotówkowy z terminem spłaty do 12 m-cy włącznie
Oprocentowanie stałe/zmienne:
stałe
Oprocentowanie:
8,0 %
Nazwa:
kredyt gotówkowy z terminem spłaty powyżej 12 m-cy do 36 m-cy włącznie
Oprocentowanie stałe/zmienne:
stałe
Oprocentowanie:
8,50 %
Nazwa:
kredyt gotówkowy z terminem spłaty powyżej 36 m-cy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 12M +marża 7,00 p.p.
Nazwa:
kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie na dowolny cel, do 15 lat
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M +marża od 4,5 do 5,0 p.p.
Nazwa:
kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie na cele mieszkaniowe, do 25 lat
Oprocentowanie stałe/zmienne:
zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M + marża od 2,5 do 3,5 p.p.
Nazwa:
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Oprocentowanie:
  1. W przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 1M oprocentowanie ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego miesiąc kalendarzowego.
  2. W przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 3M oprocentowanie ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym, poprzedzającym kwartał naliczania odsetek; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego kwartału kalendarzowego.
  3. W przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 12M oprocentowanie ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania odsetek; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.