ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.26 USD 3.91 CHF 4.31 GBP 4.97
blik
EKO www v1
Plac_bezdotykowo
Banner_1_1400_400
SuperKredyt_slider
Bezpieczenstwo_1
PRP_ZUS_1400_400
MojDom_slider
Realizuj_marzenia
Dobry_plon1
BLIK_na_telefon
kredyt płynnościowy SGB_1600x650
kdk_1
kno_1
kowr_1
previous arrow
next arrow

Kredyty


Oprocentowanie kredytów dla klientów instytucjonalnych

Kredyty obrotowe na działalność gospodarczą i rolniczą:
 (możliwość negocjacji oprocentowania przy kredytach od kwoty 30 000,00 zł)

NazwaOprocentowanie stałe/zmienneOprocentowanie
:
1.
Nazwa:
Kredyt w rachunku bieżącym
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus marża banku 8,00 p.p.
:
2.
Nazwa:
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym :
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
:
Nazwa:
1) z terminem spłaty do 12 m-cy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus marża banku 5,50 p.p.
:
Nazwa:
2) z terminem spłaty od 13 do 36 m-cy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus marża banku 6,00 p.p.
:
Nazwa:
3) z terminem spłaty powyżej 37 m-cy do 60 m-cy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus marża banku 6,50 p.p.
:
3.
Nazwa:
Kredyt obrotowy -na zakup nawozów z terminem spł. do 12 m-cy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Stałe
Oprocentowanie:
8,00%
:
4.
Nazwa:
Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym:
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
:
Nazwa:
1) z terminem spłaty do 12 m-cy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus marża banku 5,00 p.p.
:
Nazwa:
2) z terminem spłaty od 13 do 36 m-cy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus marża banku 5,50 p.p.
:
Nazwa:
3) z terminem spłaty powyżej 37 m-cy do 240 m-cy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus marża banku 6,00 p.p.
:
5.
Nazwa:
Kredyt Unijny SGB:
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
:
Nazwa:
1) z terminem spłaty do 12 m-cy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus marża banku 4,00 p.p.
:
Nazwa:
2) z terminem spłaty od 13 do 36 m-cy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus marża banku 4,50 p.p.
:
Nazwa:
3) z terminem spłaty powyżej 37 m-cy do240 m-cy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus marża banku 5,00 p.p.
:
6.
Nazwa:
Kredyt z częściową spłatą kapitału przez ARiMR (Symbol CSK)
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus marża banku 4,00 p.p.
:
7.
Nazwa:
Kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania:
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
na warunkach ARiMR wg stawki WIBOR 3M + marża banku 2,50 p.p.
:
Nazwa:
1) RR; Z; PR K01;KO2
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus stała marża banku 2,50 p.p.
:
Nazwa:
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Oprocentowanie:

Kredyty dla samorządów terytorialnych

NazwaOprocentowanie stałe/zmienneOprocentowanie
:
1.
Nazwa:
Kredyt w rachunku bieżącym
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
warunki oprocentowania ustalane indywidualnie
:
2.
Nazwa:
Kredyt obrotowy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
warunki oprocentowania ustalane indywidualnie
:
3.
Nazwa:
Kredyt inwestycyjny
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
warunki oprocentowania ustalane indywidualnie

Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych

NazwaOprocentowanie stałe/zmienneOprocentowanie
:
1.
Nazwa:
Kredyt w rachunku bieżącym
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus stała marża banku 4,50 p.p.
:
:
:
2.
Nazwa:
Kredyt obrotowy, inwestycyjny
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus stała marża banku 4,50 p.p.
:
:

Oprocentowanie Kredytów dla osób fizycznych

Kredyty konsumpcyjne

NazwaOprocentowanie stałe/zmienneOprocentowanie
:
1.
Nazwa:
Kredyt odnawialny w ROR
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 6M plus marża banku 8,00 p.p.
:
2.
Nazwa:
Kredyt gotówkowy:
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Oprocentowanie:
:
Nazwa:
1) z terminem spłaty do 12 m-cy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Stałe
Oprocentowanie:
8,00%
:
Nazwa:
2) z terminem spłaty od 13 m-cy do 36 m-cy włącznie
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Stałe
Oprocentowanie:
8,50%
:
Nazwa:
3) z terminem spłaty od 37 m-cy do 120 m-cy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 6M plus marża banku 7,00 p.p.
:
3.
Nazwa:
Kredyty gotówkowy - KREDYT EKO!
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 6M plus marża banku 4,74 p.p.
:
Nazwa:
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Oprocentowanie:
:
Nazwa:
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Oprocentowanie:

Kredyty zabezpieczone hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym

NazwaOprocentowanie stałe/zmienneOprocentowanie
:
1.
Nazwa:
Kredyt mieszkaniowy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
:
Nazwa:
1) przy wkładzie własnym co najmniej 50%
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus marża banku 2,50 p.p.
:
Nazwa:
2) przy wkładzie własnym poniżej 50%, ale co najmniej 30%
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus marża banku 3,00 p.p.
:
Nazwa:
3)przy wkładzie własnym poniżej 30%, ale co najmniej 20% *
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus marża banku 3,50 p.p.
:
2.
Nazwa:
Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie na dowolny cel
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus marża banku 4,50 p.p.
:
3.
Nazwa:
Pożyczka hipoteczna/ Kredyt konsolidacyjny
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Zmienne
Oprocentowanie:
WIBOR 3M plus marża banku 5,00 p.p.

Kredyty zabezpieczone hipotecznie z oprocentowaniem stałym / okresowo stałym*

NazwaOprocentowanie stałe/zmienneOprocentowanie
:
1.
Nazwa:
Kredyt mieszkaniowy
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Stałe
Oprocentowanie:
9,50%
:
2.
Nazwa:
Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie na dowolny cel
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Stałe
Oprocentowanie:
10,50%
:
3.
Nazwa:
Pożyczka hipoteczna
Oprocentowanie stałe/zmienne:
Stałe
Oprocentowanie:
11,50%

*dotyczy kredytów/pożyczek udzielonych z okresowo stałą stopą procentową obowiązującą przez pierwsze 60 m-cy trwania umowy oraz udzielonych kredytów/pożyczek z oprocentowaniem zmiennym, w przypadku których klient złożył wniosek o zmianę warunków umowy polegającą na zmianie formy oprocentowania ze zmiennej na okresowo stałą. Po okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej, oprocentowanie ulegnie zmianie j.w.

Pozostałe zasady dotyczące oprocentowania
1. Należności przeterminowane Zmienne 2-krotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.
2. Oprocentowanie kredytów określane jest w stosunku rocznym.
1) w przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 1M oprocentowanie ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego miesiąca kalendarzowego
2) w przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 3M oprocentowanie ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku :
I) jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym, poprzedzającym kwartał naliczania odsetek; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego kwartału kalendarzowego ( co kwartał) – klient instytucjonalny
II) kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy (kwartał) , oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego kwartału kalendarzowego – klient indywidualny
3) w przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 6M oprocentowanie ustala się na pięć dni roboczych przed dniem zmiany oprocentowania z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego oraz z dniem 1 sierpnia każdego roku.