ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.26 USD 3.91 CHF 4.31 GBP 4.97
blik
EKO www v1
Plac_bezdotykowo
Banner_1_1400_400
SuperKredyt_slider
Bezpieczenstwo_1
PRP_ZUS_1400_400
MojDom_slider
Realizuj_marzenia
Dobry_plon1
BLIK_na_telefon
kredyt płynnościowy SGB_1600x650
kdk_1
kno_1
kowr_1
previous arrow
next arrow

Klienci indywidualni - Rachunki


Rachunek oszczędnościowy

Rachunek oszczędnościowy stanowi połączenie terminowej lokaty oszczędnościowej z rachunkiem płatnym na każde żądanie. Oferta tego rodzaju rachunku skierowana jest dla osób fizycznych, w tym osób małoletnich.

  • wpłaty i wypłaty w dowolnym terminie, bez utraty odsetek
  • wysokie oprocentowanie
  • dokonywanie wpłat na rachunek bez opłat
  • umowa zawierana jest bezterminowo

Posiadacz rachunku oszczędnościowego ma możliwość dokonywania wpłat na rachunek z dowolną częstotliwością oraz w dowolnych kwotach . Z rachunku oszczędnościowego mogą być dokonywane wypłaty/przelewy środków . Raz w miesiącu klient może dokonać jednej wypłaty lub jednego przelewu środków bez opłat, każda kolejna wypłata lub przelew podlega opłacie zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat.

Otwarcie rachunku następuje po podpisaniu przez Posiadacza rachunku umowy oraz karty wzorów podpisów po przedłożeniu odpowiednich dokumentów stosownych do statusu prawnego.

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR

Jest najlepszą usługą dostosowaną do Państwa potrzeb, gdyż:

  1. eliminuje ryzyko kradzieży (bezgotówkowe otrzymywanie wynagrodzenia i innych przychodów).
  2. umożliwia podejmowanie gotówki z bankomatów oraz płacenie za zakupy przy pomocy kart płatniczych.
  3. oszczędza czas dzięki możliwości zlecenia bankowi dokonywania stałych opłat,
  4. pozwala skorzystać z dogodnych form kredytowania.

Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy ( ROR) – zwany inaczej Kontem Osobistym jest wygodną formą przechowywania pieniędzy i dokonywania operacji finansowych.
ROR może być otwarty na jedną osobę lub dla kilku osób jako rachunek wspólny. Wypłaty mogą być dokonywane w kasach Banku lub za pomocą kart płatniczych z bankomatów.
Po trzech miesiącach od zawarcia umowy ROR i wywiązaniu się z jej warunków możliwo korzystania z kredytu odnawialnego – do wysokości trzykrotnych średnich miesięcznych wpływów na okres 5 lat.
Posiadacz konta może zlecić przelanie pieniędzy na inny rachunek .Może to być polecenie jednorazowe lub tzw. zlecenie stałe – szczególnie wygodna forma regulowania stałych opłat np: czynsz, telefon, energia, spłata kredytu.

Otwarcie rachunku następuje po podpisaniu przez Posiadacza rachunku umowy oraz karty wzorów podpisów po przedłożeniu odpowiednich dokumentów stosownych do statusu prawnego.

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych