ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.55 USD 3.8 CHF 4.13 GBP 5.22
Slider

Klienci indywidualni - Lokaty


Lokaty

Rachunek lokaty służy do gromadzenia środków pieniężnych płatnych przez Bank wraz z odsetkami po upływie okresu umownego, na jaki otwarto lokatę. Istnieje możliwość negocjowania oprocentowania przy kwocie powyżej 100 000 zł. Lokata automatycznie odnawia się na kolejny okres jej trwania, bez konieczności wizyty w Banku. Bezpieczeństwo ulokowanych środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Oprocentowanie Lokat