ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.26 USD 3.91 CHF 4.31 GBP 4.97
blik
EKO www v1
Plac_bezdotykowo
Banner_1_1400_400
SuperKredyt_slider
Bezpieczenstwo_1
PRP_ZUS_1400_400
MojDom_slider
Realizuj_marzenia
Dobry_plon1
BLIK_na_telefon
kredyt płynnościowy SGB_1600x650
kdk_1
kno_1
kowr_1
previous arrow
next arrow

Obsługa rachunku VAT


Rachunek VAT- wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego
założony został rachunek VAT*)

1. Otwieranie i prowadzenie rachunku VAT:
a) otwarcie rachunku
b) prowadzenie rachunku

bez opłat
bez opłat

2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
(za każde zaświadczenie)
30,00 zł
3. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku VAT z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek klienta ( za każde zestawienie)

Uwaga: Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się o połowę stawki podstawowej.

15,00 zł
4. Realizacja postanowienia Urzędu Skarbowego o możliwości przekazania środków na rachunek rozliczeniowy 50,00 zł
5. Sporządzenie:
a) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników)
b) odpisu każdego załącznika do wyciągu

Uwaga: Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio
o połowę stawki podstawowej.

10,00 zł
5,00 zł

*) Opłaty za realizację dyspozycji przelewu z rachunku Vat na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT.