ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.59 USD 3.89 CHF 4.24 GBP 5.36
4_PORY_700_x_200
KREDYT_OBROTOWY_700x200
blik
EKO www v1
Plac_bezdotykowo
Banner_1_1400_400
SuperKredyt_slider
Bezpieczenstwo_1
PRP_ZUS_1400_400
previous arrow
next arrow

Postanowienia ogólne


  1. Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej”. Taryfa obowiązuje we wszystkich placówkach Banku.
  2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
  3. Opłaty i prowizje pobierane są w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji bądź cyklicznie, jednak nie później niż do końca miesiąca, którego dotyczą.
  4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
  5. Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów Banku. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.