ŚREDNIE KURSY WALUT EURO4.55 USD 3.8 CHF 4.13 GBP 5.22
Slider

Reaktywacja wytycznych EBA – Moratorium EBA

11 stycznia 2021

Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) reaktywował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania kolejnych narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego, także w Polsce.

 

Stanowisko banków polskich wypracowane w tej sprawie pod patronatem Związku Banków Polskich, tj. moratorium pozaustawowe, prezentujemy TUTAJ.

 

Obejmuje ono dalsze narzędzia pomocowe udzielane od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek do 15 marca 2021, tak, aby bank mógł go rozpatrzyć do 31 marca 2021 roku.